ქართული

CHARDIN GALLERY

Search

Exhibitions :: Past

Ceramics, Spring Exhibition April 19 - 23, 2012

Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-36cm, D-12cm<br />
red clay<br />
910 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-46cm, D-22cm<br />
stone material<br />
990 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-46cm, D-18cm<br />
red clay<br />
910 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-32cm, D-20cm<br />
ffaiiance<br />
1980 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
porcelain<br />
990 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-42cm, D-19cm<br />
stone material, gold<br />
1980 GEL Lia Bagrationi<br />
Cities<br />
H-46cm, D-17cm<br />
red clay<br />
990 GEL
Website created with financial support of the EBRD BAS Programme Georgia
Copyright © AlterGroup 2012 - 2024