ქართული

CHARDIN GALLERY

Search

Exhibitions :: Past

Phillip Grechulevich solo show 30.03 - 04.04.2012

Boy & Girl<br />
canvas oil<br />
75 X  75 cm<br />
1700 GEL Alley<br />
canvas oil<br />
76 X 76 cm<br />
1500 GEL 18 A<br />
canvas oil<br />
84 X 84 cm<br />
1700 GEL S 500<br />
canvas oil<br />
92 X 92 cm<br />
1350 GEL R 97<br />
canvas oil<br />
107 X 52 cm<br />
1200 GEL Birds of  Passage<br />
canvas oil<br />
80 X 60 cm<br />
1000 GEL<br />
Alley<br />
canvas oil<br />
75 X 105 cm<br />
1700 GEL Cuba<br />
canvas oil<br />
100 X 100 cm<br />
1700 GEL The Mist<br />
canvas oil<br />
68 X 95 cm<br />
1700 GEL Place # 22<br />
canvas oil<br />
76 X  76 cm<br />
1350 GEL Place # 1...<br />
canvas oil<br />
92 X 92 cm<br />
1700 GEL Girl & Boy<br />
canvas oil<br />
80  X  60  cm<br />
1200 GEL
Website created with financial support of the EBRD BAS Programme Georgia
Copyright © AlterGroup 2012 - 2024