ქართული

CHARDIN GALLERY

Search

Exhibitions :: Past

Maka Batiashvili (Paintings) 16.03.2012 - 28.03.2012

Knife<br />
canvas oil<br />
100 X 80 cm<br />
1700 GEL Window<br />
canvas oil<br />
70 X 50 cm<br />
1360 GEL The Fan<br />
canvas oil<br />
40 X 60 cm<br />
935 GEL Dancer<br />
canvas oil<br />
40 X 60 cm<br />
1020 GEL Crossing the river<br />
canvas oil<br />
100 X 80 cm<br />
1870 GEL Gathering<br />
canvas oil<br />
105 X 80 cm<br />
1360 GEL Balance 2<br />
canvas oil<br />
50 X 60 cm<br />
850 GEL Balance 1<br />
canvas oil<br />
60 X 60 cm<br />
850 GEL Goose<br />
canvas oil<br />
60 X 50 cm<br />
1020 GEL Hanging<br />
canvas oil<br />
60 X 80 cm<br />
1360 GEL Parkland<br />
canvas oil<br />
70 X 85 cm<br />
1105 GEL Saved<br />
canvas oil<br />
50 X 60 cm<br />
1020 GEL Sticks<br />
canvas oil<br />
60 X 80 cm<br />
1190 GEL Surface<br />
canvas oil<br />
50 X 70 cm<br />
1190 GEL Corner<br />
canvas oil<br />
50 X 60 cm<br />
1020 GEL Room<br />
canvas oil<br />
50 X 60 cm<br />
935 GEL Water<br />
canvas oil<br />
60 X 80 cm<br />
1360 GEL Portrait with window<br />
canvas oil<br />
50 X 60 cm<br />
1020 GEL Thief<br />
canvas oil<br />
60 X 65 cm<br />
1190 GEL
Website created with financial support of the EBRD BAS Programme Georgia
Copyright © AlterGroup 2012 - 2024